Новини

Розіграш «Залиш відгук – отримай комплект валиків»

Офіційні умови проведення конкурсу (розіграшу)
«Залиш відгук – отримай комплект валиків»

Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення Конкурсу
(розіграшу) «Залиш відгук – отримай комплект валиків»
(надалі – «Офіційні умови»), мають такі значення:

Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙДАЛЬ
УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: м. Київ, б-р. В. Гавела 8, корпус 3.

Подарунковий фонд – Комплект рельєфних валиків 2 шт.

Учасники (Конкурсанти) – повнолітні фізичні особи – громадяни України, які
відповідають вимогам, викладеним у цих Офіційних умовах, та які протягом строку
проведення Організаторами Конкурсу виконали усі Офіційні умови.

Переможець – Учасник (конкурсант), який отримав право на отримання Подарунку,
шляхом визначення переможця Конкурсу серед учасників, що беруть участь в Конкурсі.

Конкурс (розіграшу) «Залиш відгук – отримай комплект валиків» (надалі – Конкурс)
– Конкурс, що проводиться на всій території України, в рамках якого розігруються
подарунки за умови виконання дій, зазначених в цих Офіційних умовах.

Строк проведення Конкурсу на території України –31.03.2020 по 16.04.2020 (до 14.00).

Строк визначення та оголошення переможця Конкурсу:

 • 16 квітня 2020 року за допомогою незалежного сервісу Random.org – перший учасник зі списку.

1. Загальні умови проведення Конкурсу:

 • Конкурс проводиться на всій території України.
 • Метою проведення Конкурсу є активізація пізнавальної діяльності спрямована на збільшення охоплення аудиторії на офіційних сторінках FEIDAL у соц. мережах Facebook та Instagram, а також на отримання відгуків щодо матеріалів ТМ FEIDAL та популяризацію нового асортименту інструментів.
 • Участь Учасника в Конкурсі припиняється після закінчення строку його проведення.

2.Право на Участь в Конкурсі:

 • Брати участь в Конкурсі можуть громадяни України, які постійно проживають на території України та яким на початок проведення Конкурсу виповнилось 18 (вісімнадцять) років (за умови, що такі особи мають повну діє- та правоздатність).
 • Увага! Юридичні особи не мають права брати участь в Конкурсі.
 • До розіграшу допускаються учасники, які виконали всі обов’язкові умови, для участі.

  Обов’язкові умови для участі:
 • Кожен учасник повинен бути  підписаним  на сторінку «ФАЙДАЛЬ УКРАЇНА» у соціальній мережі Facebook  https://www.facebook.com/feidalukraine/ та\або Instagram https://www.instagram.com/feidalukraine/
 • Написати в коментарях, під постом, обґрунтовану відповідь які матеріали ТМ FEIDAL подобаються найбільш всього та чому.
 • Поставити лайк посту та зробити репост.
  Увага! Кількість коментарів від одного учасника не більше п’яти, але обов’язково на різні товари асортименту ТМ FEIDAL.

2.3. Для отримання подарунку переможцю необхідно вказати поштову адресу та номер телефону через представника Організатора, котрий зв`яжеться з переможцями відразу після оголошення результату Конкурсу. Переможець зобов’язаний надати копію реєстраційної картки платника податків представникам Організатора.

2.4. Подарунок буде відправлено протягом 10 календарних днів після виконання переможцем умов вказаних в п.2.3.
Увага! Організатор не відповідає за термін доставки подарунків через доставку «Укрпошта» або іншою кур’єрською службою. Подарунок можна отримати також особисто в офісі Організатора чи через представника Організатора за місцем знаходження переможця.

Порядок визначення переможця:

3.1 Коментарі для розіграшу приймаються усі, які були опубліковані не пізніше 23.00 год 15.04.2020 року3.2 16.04.2020 року після 15.00 год. будуть оголошені результати розіграшу (перша
людина зі списку сервісу Random.org), яка отримає комплект рельєфних валиків
фактури «опалубка» та «крокодилова шкіра».

3.2. Інформація щодо переможців Конкурсу Організатор розмістить на офіційному сайті та офіційній сторінці у соціальній мережі https:facebook.com/feidalukraine/.

Увага! Беручи участь в Конкурсі, Учасник тим самим надає свою згоду щодо усіх умов Конкурсу, зазначених в цих офіційних умовах та на обробку його персональних даних.

4.Права та обов`язки Організатора:

4.1 Організатор залишає за собою право змінювати умови Конкурсу, дати проведення розіграшу, механізм визначення переможця та асортимент призового фонду. Інформацію про внесені зміни можна буде дізнатися на офіційному сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https:facebook.com/feidalukraine/. Організатор Конкурсу зобов’язується повідомляти про будь-які заплановані зміни не пізніше, як за 5 робочих днів до запланованої дати змін.

4.2 Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності за не проведення Конкурсу, або не вручення подарунку у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Конкурсу, інші непідвласні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини.

4.3 Організатор Конкурсу не несе відповідальність за неможливість отримання подарунку учасником Конкурсу з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т.ч. по причині зазначення Учасником Конкурсу неправильних/або неповних даних (тощо), які необхідні для того, щоб взяти участь в Конкурсі.

4.4 Організатор Конкурсу не несе відповідальності відносно майбутнього використання подарунку.

5. Прикінцеві положення

5.1 Всі результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.

5.2 Організатор Конкурсу не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо визначення їх претендентом на отримання подарунків.

5.3 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих офіційних умов, і/або питань, неурегульованих цими офіційними умовами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому, рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.4. Порушення правил проведення Конкурсу або відмова від виконання діючих офіційних умов позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними офіційними умовами подарунку.

5.5. Приймаючи участь у Конкурсі кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання відеограми/фотографії з зафіксованими на них особистого зображення Учасника.

5.6. Приймаючи участь у Конкурсі кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних, Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, відео Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.

Заступник директора підприємства
ТОВ «ФАЙДАЛЬ УКРАЇНА» П.Б. Серебряков