Офіційні умови проведення конкурсу Найяскравіший старт

Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення Конкурсу
«Найяскравіший старт» (надалі – «Офіційні умови»), мають такі значення:

Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙДАЛЬ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: м. Київ, б-р. В. Гавела 8, корпус 3.
Матеріали –  Продукція під ТМ FEIDAL.

Подарунковий фонд:

За 1 місце – Брендований одяг ТМ FEIDAL (комбінезон, футболка, кепка)
За 2 місце – Брендований одяг від ТМ FEIDAL (футболка, кепка)
Учасники (Конкурсанти) – повнолітні фізичні особи – громадяни України, які відповідають вимогам, викладеним у цих Офіційних умовах, та які протягом строку проведення Організаторами Конкурсу виконали усі Офіційні умови.
Переможці – Учасники (конкурсанти), які отримали право на отримання Подарунку, шляхом визначення переможця Конкурсу серед Учасників, що беруть участь в Конкурсі.
Конкурс «Найяскравіший старт» (надалі – Конкурс) – Конкурс, що проводиться на всій території України, в рамках якого розігруються Подарунки за умови виконання дій, зазначених в цих Офіційних умовах.

Строк проведення Конкурсів на території України*:

Кожного місяця з 1-го по 5-е число (розглядаються відео від блогерів за останні 90 днів, що були розміщені на каналі YouTube FeidalCoatings).

Переможці визначаються шляхом сумування кількості переглядів аудиторією всіх відео блогера на каналі YouTube FeidalCoatings, розміщених за останні три місяці. Найбільша сумарна кількість переглядів відповідає першому та другому місцю відповідно.

1. Загальні умови проведення Конкурсу:

1.1 Конкурс проводиться на всій території України.

Метою проведення Конкурсу є:

  • підвищення впізнаваності продукції ТМ FEIDAL;
  • заохочення майстрів-декораторів щодо демонстрації результатів робіт з матеріалами ТМ FEIDAL;
  • додаткова демонстрація можливостей матеріалів ТМ FEIDAL, різноманіття фактур та відтінків;
  • максимальне залучення та активація цільової аудиторії;
  • актуалізація роботи майстрів;
  • збільшення переглядів відеороликів на офіційних сторінках ТМ FEIDAL;
  • популяризація торгової марки FEIDAL.

1.2 В Конкурсі приймають участь всі відео від блогера , опубліковані за останні 90 днів перед  строком проведення Конкурсу; 

1.3 Обов’язковій умови: участь в Конкурсі приймають участь всі блогері, відео від яких вперше розмістили на каналі YouTube FeidalCoatings не раніше ніж за 90 календарних днів до початку  проведення Конкурсу. Від одного Учасника, щомісяця три місяці підряд, розміщувалось мінімум одне відео на каналі YouTube FeidalCoatings;

1.4 Участь Учасника в Конкурсі припиняється після закінчення строку його проведення.

2. Право на Участь в Конкурсі:

2.1. Брати участь в Конкурсі можуть громадяни України, які постійно проживають на території України та яким на початок проведення Конкурсу виповнилось 18 (вісімнадцять) років (за умови, що такі особи мають повну діє- та правоздатність).
Увага! Юридичні особи не мають права брати участь в Конкурсі.
До Конкурсу допускаються учасники, які виконали всі обов’язкові умови, для участі. Конкурс не може бути проведений за наявності  менше, ніж 15 зареєстрованих відео-роликів від Учасників.

2.2. Обов’язкові умови для участі в Конкурсі:

  • Розміщення на каналі YouTube FeidalCoatings (https://www.youtube.com/@FeidalUa/featured відео від Учасника на протязі 3 календарних місяців мінімум по 1-му відео в місяць;
  • Перше відео від Учасника було розміщене не раніше ніж за 90 календарних днів до початку  проведення Конкурсу;

2.3.Вимоги до відео-роликів:

  • Будь-який відеоролик по нанесенню матеріалів ТМ FEIDAL, розміщений на каналі YouTube FeidalCoatings в період проведення Конкурсу;

2.4. Для отримання подарунку Організатори, зв`яжуться з Переможцями відразу після оголошення результату Конкурсу.

Увага! Для отримання подарунку Переможці зобов’язані надати скановану копію реєстраційної картки платника податків представникам Організатора на протязі 1(одного) робочого дня від дня, коли Організатор повідомив їх про перемогу.
2.5. Подарунок буде відправлено протягом 20 календарних днів після виконання переможцем умов вказаних в п.2.4.

Увага! Організатор не відповідає за термін доставки подарунків через доставку «Укрпошта» або іншою кур’єрською службою. Подарунок можна отримати також особисто в офісі Організатора чи через представника Організатора за місцем знаходження Переможця.

3. Порядок визначення переможця(ів) :

3.1. Організатори Конкурсу визначають Конкурсантів, що приймають участь в Конкурсі згідно пп 2.2 , 2.3.

3.2. Переможці визначаються по найбільшій сумарній кількості переглядів аудиторією YouTube FeidalCoatings всіх відео від одного Конкурсанта, розміщених на даному каналі;

3.3. Результати голосування  Організатор опубліковує на офіційному сайті feidal.com.ua.

Увага! Беручи участь в Конкурсі, Учасник тим самим погоджується з усіма умовами Конкурсу, зазначених в цих офіційних умовах, політикою конфіденційності та дає згоду на обробку його персональних даних, а також на безоплатне використання його відеороликів в подальшій рекламній діяльності Організатора.  

4. Права та обов`язки Організатора:

4.1. Організатор залишає за собою право змінювати умови Конкурсу, дати проведення розіграшу, механізм визначення переможця та асортимент призового фонду. Інформацію про внесені зміни можна буде дізнатися на офіційному сайті feidal.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://facebook.com/feidalukraine та instagram.com/feidalukraine.

Організатор Конкурсу зобов’язується повідомляти про будь-які заплановані зміни не пізніше, як за 5 робочих днів до запланованої дати змін.

4.2. Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності за не проведення Конкурсу, або не вручення подарунку у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Конкурсу, карантинні заходи, інші непідвласні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини.

4.3. Організатор Конкурсу не несе відповідальність за неможливість отримання подарунку учасником Конкурсу з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т.ч. по причині зазначення Учасником Конкурсу неправильних/або неповних даних (тощо), які необхідні для того, щоб взяти участь в Конкурсі та\або отримання подарунку.
4.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності відносно майбутнього використання подарунку.
4.5. Організатор Конкурсу бере на себе зобов’язання, щодо сплати податку за отримання Подарунку Переможцем  відповідно до чинного законодавства.

5. Прикінцеві положення

5.1. Всі результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.
5.2. Організатор Конкурсу не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо визначення їх претендентом на отримання подарунків.

5.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих офіційних умов, і/або питань, неурегульованих цими офіційними умовами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.4. Порушення правил проведення Конкурсу або відмова від виконання діючих офіційних умов позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними офіційними умовами подарунку.

5.5. Приймаючи участь у Конкурсі кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання відеограми/фотографії з зафіксованими на них особистого зображення Учасника.

5.6. Приймаючи участь у Конкурсі кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних, Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, відео Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.