Офіційні умови проведення Конкурсу «ТОП-ШОРЦ місяця»

Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення Конкурсу
«ТОП-ШОРЦ місяця» (надалі – «Офіційні умови»), мають такі значення:

Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙДАЛЬ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: м. Київ, б-р. В. Гавела 8, корпус 3.
Матеріали – Продукція під ТМ FEIDAL.

Подарунковий фонд:

За 1-е місце – повербанк.
Учасники (Конкурсанти) – повнолітні фізичні особи – громадяни України, які відповідають вимогам, викладеним у цих Офіційних умовах, та які протягом строку проведення Організаторами Конкурсу виконали усі Офіційні умови.
Переможці – Учасники (конкурсанти), які отримали право на отримання Подарунку, шляхом визначення переможця Конкурсу серед Учасників, що беруть участь в Конкурсі.
Конкурс «ТОП-ШОРЦ місяця» (надалі – Конкурс) – Конкурс, що проводиться на всій території України, в рамках якого розігруються подарунки за умови виконання дій, зазначених в цих Офіційних умовах.

Строк проведення Конкурсів на території України*:

Кожного місяця з 20-го числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця.

Переможцем вважається відео-шорц блогера , який набрав найбільшу кількість переглядів аудиторією каналу  YouTube FeidalCoatings, за період з 20-го числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця та вперше розміщене на каналі в строк проведення Конкурсу.

1. Загальні умови проведення Конкурсу:

1.1 Конкурс проводиться на всій території України.

Метою проведення Конкурсу є:

  • підвищення впізнаваності продукції ТМ FEIDAL;
  • заохочення майстрів-декораторів щодо демонстрації результатів робіт з матеріалами ТМFEIDAL;
  • додаткова демонстрація можливостей матеріалів ТМ FEIDAL, різноманіття фактур та відтінків;
  • максимальне залучення та активація цільової аудиторії;
  • актуалізація роботи майстрів;
  • збільшення переглядів відеороликів на офіційних сторінках ТМ FEIDAL;
  • популяризація торгової марки FEIDAL.

1.2 В Конкурсі приймають участь всі відео-шорци від блогера, опубліковані за період з 20-го числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця.

1.3 Участь Учасника в Конкурсі припиняється після закінчення строку його проведення.

2. Право на Участь в Конкурсі:

2.1. Брати участь в Конкурсі можуть громадяни України, які постійно проживають на території України та яким на початок проведення Конкурсу виповнилось 18 (вісімнадцять) років (за умови, що такі особи мають повну діє- та правоздатність).

Увага! Юридичні особи не мають права брати участь в Конкурсі.
До Конкурсу допускаються учасники, які виконали всі обов’язкові умови, для участі.

2.2. Обов’язкові умови для участі в Конкурсі:

  • Розміщення на каналі YouTube FeidalCoatings (https://www.youtube.com/@FeidalUa/featured відео-шорца від Учасника за період з 20-го числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця;

2.3.Вимоги до відео-роликів:

  • Будь-який відео-шорц по матеріалам ТМ FEIDAL, розміщеній на каналі YouTube FeidalCoatings в строк проведення Конкурсу;

 

2.4. Для отримання подарунку Організатори, зв`яжуться з переможцями відразу після оголошення результату Конкурсу.

Увага! Для отримання подарунку Переможці зобов’язані надати скановану копію реєстраційної картки платника податків представникам Організатора на протязі 1 (одного) робочого дня від дня, коли Організатор повідомив їх про перемогу.
2.5. Подарунок буде наданий на протязі 20 календарних днів після виконання переможцем умов вказаних в п.2.4.

3. Порядок визначення переможця(ів) :

3.1. Організатори Конкурсу визначають Конкурсантів , що приймають участь в Конкурсі згідно пп 2.2, 2.3 .
3.2. Переможець визначаються по найбільшій сумарній кількості переглядів аудиторією YouTube FeidalCoatings  відео-шорца;

3.3. Результати голосування  Організатор опубліковує на офіційному сайті feidal.com.ua.
3.4. Всі подальші відео від учасника, визнаного переможцем, не приймають участь у конкурсі на протязі 12-ти календарних місяців від дати оголошення результатів.

 

Увага! Беручи участь в Конкурсі, Учасник тим самим погоджується з усіма умовами Конкурсу, зазначених в цих офіційних умовах, політикою конфіденційності та дає згоду на обробку його персональних даних, а також на безоплатне використання його відеороликів в подальшій рекламній діяльності Організатора.

4. Права та обов`язки Організатора:

4.1. Організатор залишає за собою право змінювати умови Конкурсу, дати проведення розіграшу, механізм визначення переможця та асортимент призового фонду. Інформацію про внесені зміни можна буде дізнатися на офіційному сайті feidal.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/feidalukraine/ та instagram.com/feidalukraine. Організатор Конкурсу зобов’язується повідомляти про будь-які заплановані зміни не пізніше, як за 5 робочих днів до запланованої дати змін.
4.2. Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності за не проведення Конкурсу, або не вручення подарунку у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Конкурсу, карантинні заходи, інші непідвласні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини.
4.3. Організатор Конкурсу не несе відповідальність за неможливість отримання подарунку учасником Конкурсу з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т.ч. по причині зазначення Учасником Конкурсу неправильних/або неповних даних (тощо), які необхідні для того, щоб взяти участь в Конкурсі та\або отримання подарунку.
4.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності відносно майбутнього використання подарунку.
4.5. Організатор Конкурсу бере на себе зобов’язання, щодо сплати податку за отримання Подарунку Переможцем  відповідно до чинного законодавства.

5. Прикінцеві положення

5.1. Всі результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.
5.2. Організатор Конкурсу не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо визначення їх претендентом на отримання подарунків.

5.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих офіційних умов, і/або питань, неурегульованих цими офіційними умовами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.4. Порушення правил проведення Конкурсу або відмова від виконання діючих офіційних умов позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними офіційними умовами подарунку.

5.5. Приймаючи участь у Конкурсі кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання відеограми/фотографії з зафіксованими на них особистого зображення Учасника.

5.6. Приймаючи участь у Конкурсі кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних, Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, відео Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.